Bude To Zajímavé Pro Vás

Cílené Tx stánky Melanom Progres

Respektujeme vaše soukromí

CHICAGO - PONDĚLÍ 4. června 2012 (MedPage Today) (9)> Dabrafenib zvýšil přežití bez progrese onemocnění (PFS) o 70% u pacientů s BRAF mutovanými nádory ve srovnání se standardní chemoterapií samotnou, Axel Hauschild, MD, Universitaetsklinikum (9)> Průměrná doba do progrese nebo úmrtí dosáhla 5,1 měsíce ve srovnání s 2,7 na dakarbazinu (DTIC-Dome) chemoterapii, skupina hlášena zde v Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) ) "U pacientů s mutací BRAF je standard péče již DTIC." Každý pacient musí být nabídnut inhibitoru BRAF, "řekl Hauschild na ASCO. "Je to začátek úplně nové éry léčby metastatického melanomu."

Dabrafenib selektivně blokuje BRAF podobnou vemurafenibu (Zelboraf), který byl schválen pro metastatický a neresekovatelný melanom na jeseň.

Oba perorální činidla se zaměřují na V600E mutace, která představuje většinu přibližně poloviny pokročilých melanomů s mutací BRAF

Studie BREAK-3 zahrnovala 250 pacientů se stádem III, metastatickým melanomem mutovaným V600E randomizovaným na 150 mg dabrafenibu dvakrát denně nebo 1000 mg IV dakarbazinovou chemoterapii každé 3 týdny, s možností přechodu na příznaky progrese onemocnění.

Většina pacientů měla kontrolu dabrafenibu u nemocných. Nejlepší potvrzená míra odpovědí na lék a chemoterapii byla:

Kompletní odpověď ve výši 3% oproti 0%

Částečná odpověď v 50% oproti 19%

Stabilní onemocnění ve 40% oproti 30%

  • Pouze 12% pacientů zemřelo, celkové výsledky přežití byly podle Hauschilda příliš nezralé.
  • Nežádoucí účinky související s léčbou byly téměř všech stupně 3 nebo méně. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly hyperkeratóza u 51%, palmar-plantární hyperkeratóza u 21%, artralgie (16%) a únava a bolesti hlavy (oba 17%)
  • Přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků bylo méně časté u 3% oba skupiny

Drogová společnost GlaxoSmithKline oznámila plány žádat o schválení dabrafenibu a trametinibu jako jediného přípravku pro léčbu metastatického melanomu FDA.

"Dalším krokem je kombinace inhibice BRAF a MEK s dabrafenibem a trametinibem, pouze u IV. stupně, ale také v adjuvantní léčbě, "uvedl Hauschild.

Další studie zaznamenaná na této schůzce ukázala vysokou míru odpovědi na tuto chorobu. Ostatní studie pokračují.

Výsledky studie BREAK-3 potvrzují, že cílování BRAF je účinné, ale může dabrafenibu poskytnout hranice s ohledem na bezpečnost, uvedla moderátorkou ASCO tiskové konference moderátorka Sylvie Adamsové z New York University Langone Medical Center v New Yorku

Nová léčiva prokázala nižší riziko vážných kožních příhod, které byly pozorovány u vemurafenibu. Dabrafenib byl spojen se 7 procentním rizikem karcinomu dlaždicových buněk nebo keratoakantomem a 3 procentní mírou fotosenzitivity v klinickém hodnocení. Po uplynutí 50 let bez dobrého léčení nedávné rozkvétající možnosti metastazujícího melanomu v klinice a Horizon, může znamenat nějakou práci při třídění léčebných algoritmů, uznává se Dr. Caroline Robertová z Institutu Gustave Roussy ve francouzském Villejuifu. "Není to problém, je to dobrá zpráva," řekl Roberts novinářům na tiskové konferenci , kde prezentovala obdobně dobré výsledky s jiným novým lékem na příbuzné dráze MEK, trametinib.

To také znamená, že testování mutace je stále důležitější v melanomu, uvedl Hauschild.Nadcházející aktualizace německých pokynů činí test BRAF povinným, řekl

MedPage Today

. Poslední aktualizace: 6. 4. 2012

arrow